Hvem er vi

Gundsø Auto har en lang historie og der har været drevet autoværksted i den historiske bygning siden 1982. Oprindeligt var navnet Gundsø Autoservice, Hovedgaden 50, på Lerbæksholm 01.07.80. Ved overtagelsen af Autocentralen Hovedgaden 16, den 15.02.82 ændres navnet til Gundsø Auto. Eneejer af Gundsø Auto var frem til 2015 Troels Larsen. I 2015 overtages bygningen og virksomheden af Jan Henriksen og Eva Nielsen, som stadig i dag driver autoværkstedet videre under navnet Gundsø Auto.

Værkstedet har gennemgået mange forandringer gennem de sidste 25 år. Alle tage var utætte og blev først repareret og senere udskiftet sommeren 1982. Værkstedet bliver udvidet i 1986 med 55 m2 hvor hele taget over værksted udskiftes med nye spær og tagplader. Fasaden ændres også med nye vinduer og nye porte. 

PC'eren fandt vej til kontoret i 1989. Og har siden gjort det nemmere med hensyn til at bestille varere og indgive skadesrapport til forsikringsselskaberne samt et hav af andre ting. 

Der er uddannet 5 lærlinge, heraf en kvindelig.

Gundsø Auto's Historie

Bygningens Historie


Medarbejdere