Hvem er vi

Gundsø Auto har en lang historie og der har været drevet autoværksted i den historiske bygning siden 1982. Oprindeligt var navnet Gundsø Autoservice, Hovedgaden 50, på Lerbæksholm 01.07.80. Ved overtagelsen af Autocentralen Hovedgaden 16, den 15.02.82 ændres navnet til Gundsø Auto. Eneejer af Gundsø Auto var frem til 2015 Troels Larsen. I 2015 overtages bygningen og virksomheden af Jan Henriksen og Eva Nielsen, som stadig i dag driver autoværkstedet videre under navnet Gundsø Auto.

Værkstedet har gennemgået mange forandringer gennem de sidste 25 år. Alle tage var utætte og blev først repareret og senere udskiftet sommeren 1982. Værkstedet bliver udvidet i 1986 med 55 m2 hvor hele taget over værksted udskiftes med nye spær og tagplader. Fasaden ændres også med nye vinduer og nye porte. 

PC'eren fandt vej til kontoret i 1989. Og har siden gjort det nemmere med hensyn til at bestille varere og indgive skadesrapport til forsikringsselskaberne samt et hav af andre ting. 

Der er uddannet 5 lærlinge, heraf en kvindelig.

Gundsø Auto's Historie

 • Oprindeligt startet under navnet Gundsø Autoservice, Hovedgaden 50, på Lerbæksholm 01.07.80. Ved overtagelsen af Autocentralen Hovedgaden 16, den 15.02.82 ændres navnet til Gundsø Auto som stadig er firmanavnet. Eneejer af Gundsø Auto er Troels Larsen.
 • Værkstedt har gennemgået mange forandringer gennem de første 20 år.
 • Alle tage var utætte og blev først repareret og senere udskiftet sommeren 1982.
 • Værkstedet bliver udvidet i 1986 med 55 m2 hvor hele taget over værksted udskiftes med nye spær og tagplader. Fasaden ændres også med nye vinduer og nye porte.
 • PC'eren fandt vej til kontoret i 1989. Og har siden gjort det nemmere med hensyn til at bestille varere og indgive skadesrapport til forsikringsselskaberne samt et hav af andre ting.
 • Der er uddannet 4 lærlinge hvoraf en var kvindelig og lærling nr 5 start maj 2002.

Bygningens Historie

 • 1931: Der er lyst dekleration angående fastsættelse af byggelinier i h. t. lov nr.275 af 28. november 1928 nr. 93 vedrørende 15 L og 15 O og 4Q.
 • 1944: Dekleration angående forpligtigelse til ikke at drive grovsmedje i Matr.nr. 4L fra 01.10.44 til 01.10.84. Der betales 3937,00 kr.
 • 1946: Ejer Englely Andersen Købesum 1.500,00 kr. Skøde på 15L servitutskrift på 15E angående ret til at bygge lige op til skellet på 15E
 • 1947: Jens Elmholdt købesum 1.500,00 kr.
 • 1948: Gert Jacobsen Matr.nr. 15L og en parcel af 4L købsum 37.500,00 kr.

 • 1953: Sofus M. Andersen købsum 49.000,00 kr. Overenskomst med De Forenede Bensinimportører A/S angående et bensintankanlæg i 20 år.
 • 1954: Helge Bjergskov Hansen købsum 45.000,00 kr.
 • 1956: Aage Lassen købsum 88.770,00 kr.
 • 1970: Skøde til samme (Aa. Lassen) Matr.nr. 15O købsum 15.000,00 kr. Der er lyst skøde på 15 O lyst servitutstiftelde angående fællesindkørsel mellem 15 E og 15 O.
 • 1971: Matr.nr. 4Q og 15O udgår og indgår under 15L.
 • 1975: Afståelse af jord til offentlig vejanlæg (Denne afståelse af jord bliver brugt til fortov og grundarealet er herefter 1089 m2).
 • 1982:Troels Jens Alfred Buch Larsen købsum 420.000,00 kr
 • 2015: overtager Jan Henriksen og Eva Nielsen Gundsø Auto

Medarbejdere

Jan Henriksen

Eva Nielsen